שבת, 28 בנובמבר 2020

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – פורטל “המומלצים”

פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו (להלן: “המומלצים”) מקפיד לכבד את פרטיות הגולשים באתר.

במסמך זה אנו מבקשים להבהיר, ככל האפשר, את מדיניות הפרטיות הנוהגת בפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, ואת הצורה שבה משתמש פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, במידע שמוסרים לו גולשים או שנאסף בעת הגלישה בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים כאחד.

איסוף וקבלת מידע
בעת גלישתך בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, נאספים נתונים שחלקם סטטיסטיים באופן מובהק ואינם יכולים לזהות אותך באופן אישי. הנתונים הללו אינם נשמרים לצד פרטיך האישיים. נתונים שאינם מזוהים עם שמך לדוגמה: פרסומות שקראת באתר, העמודים שצפית בהם, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שפנית ממנה, מערכת ההפעלה שאתה משתמש בה וכדומה.

ייתכן שפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, נעזר בחברות שונות כדי לנתח בצורה סטטיסטית את השימוש באתרי-אינטרנט. החברות הללו אוספות ומנתחות מידע סטטיסטי לשם ניתוח, מחקר, בקרה ודפוסי גלישה.

יש בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, שירותים מסוימים שדורשים הרשמה מוקדמת מראש, ומבקשים פרטים מזהים הכרחיים שאתה מזין באופן עצמאי, כגון: שם, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שאתה מבקש לצרוך, אמצעי תשלום (אם רלוונטי), דרכים שונות של התקשרות עם המשתמש, כולל: כתובת דואר אלקטרוני וכדומה. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין במהלך רישום לפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, או לשירותים הניתנים בו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות צד שלישי.

השדות שבהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב”שדות החובה” אי אפשר להירשם לשירותים או ליישומים הטעונים רישום. השימוש בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כגון משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שייתכן שיוצעו באתר או כבר מוצעים בו.
• כדי לשפר ולהעשיר את התכנים והשירותים המוצעים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, וכדי לייצר תכנים ושירותים חדשים המתאימים לדרישות הגולשים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, ולציפיותיהם, או כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• לצורך רכישת מוצרים ושירותים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, בזמן הגלישה שלך לתחומי ההתעניינות שלך, המידע שישמש לצורך כך את פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
• פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. ייתכן שמדובר במידע שפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו עצמו מפרסם וייתכן שמדובר במידע שתקבל ממפרסמים אחרים באתר. תוכל בכל עת לבקש להפסיק לקבל מידע זה. כאמור, פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
• כדי ליצור קשר איתך (אם יש צורך) או עבור ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע הזה לא יזהה אותך באופן אישי.
• לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי
פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שמזהה אותך באופן אישי ונאסף על פעילותך בזמן גלישתך באתר, אלא במקרים הבאים:
• אם יתקבל אצל פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או מידע אודותיך, או אם פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, יהיה מחויב על פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
• כאשר תרכוש מוצרים או שירותים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו מאת צדדים שלישיים, הפרטים הנחוצים יועברו לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, אם תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
• אם תפר או תנסה להפר את תנאי השימוש בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו או בשירותים המוצעים בו, או במצב שבו תפעל בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, או בקשר אליו בניגוד לדין.
• בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין פורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו.
• אם פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך ו/או לצד שלישי ו/או לפורטל “המומלצים” ו/או למי מהאתרים המסונפים לו, עצמו.
• פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, לחברות קשורות ו/או אחרות, בתנאי שהן ישתמשו במידע שיתקבל בהתאם למדיניות פרטיות זו.
• אם פעילות פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, תשולב בחברה אחרת ו/או בכל גוף אחר, תמוזג איתה או תעבור אליה, ניתן יהיה להעביר לחברה ו/או לגוף החדשה הרלוונטית העתק מן המידע שנאגר אודותיך בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי פורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, בתנאי שהגוף ו/או החברה החדשה תנהג על פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
• במסגרת הגלישה בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, הוא יוכל להשתמש באפליקציות ויישומים שונים העשויים ליידע צדדים שלישיים, כולל גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באתר. בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך אתה מאשר שאתה מודע לכך ושלא תהיה לך כל טענה כלפי פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו בעניין זה.

“עוגיות”
כדי להתאים את גלישתך בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, נעשה בו שימוש ב”עוגיות” (cookies). השימוש ב”עוגיות” מסייע לתפעול פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו בצורה שוטפת ותקינה, ומסייע באימות פרטים ובאיסוף נתונים סטטיסטיים על שימושך באתרים שונים.

“עוגיות” ((cookies הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב אתר הגוף ו/או החברה הרלוונטית. חלק מה”עוגיות” (Session Cookies) פוקעות כאשר הדפדפן נסגר ו”עוגיות” אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה”עוגיות” מכילות מידע, כגון: הדפים שבהם ביקרת, מהיכן הגעת אל פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, משך הזמן ששהית בפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, מדורים שאתה מעוניין לראות בכניסתך לפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו וכולי. ה”עוגיות” גם מייתרות את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו המחייבים רישום והזנת סיסמה (לכן אל תמחק את ה”עוגיות” לפני שרשמת שמות משתמש וסיסמאות הדרושים לשימוש בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו במקום בטוח). המידע בעוגיות מוצפן, ופורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, נוקט אמצעי זהירות סבירים כדי שרק מחשבי פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו יוכלו לזהות את המידע הזה.

יש לך אפשרות להימנע מיצירת “עוגיות” באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. שים לב: נטרול ה”עוגיות” יכול להוביל לכך שחלק מהשירותים והיישומים בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו או באתרי אינטרנט אחרים יהיו חסומים בפניך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה”עוגיות” במחשבך בכל רגע נתון. כדאי לעשות זאת רק אם אתה בטוח שאתה לא רוצה שפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו יותאם להעדפות שלך.

אבטחת מידע
פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו ו/או מי מטעמם פועל כדי שכל מערכותיהם יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, אך אין בה כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.

זכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופטרופסו, במידע עליו, שמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו, ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות בכתב לכתובת: רח’ משה שרת 37 א’, רמת גן, מיקוד: 5241310 או לחילופין בכתובת דוא”ל זו: [email protected]

שינויים במדיניות הפרטיות
פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יהיה שינוי מהותי בהוראות הנוגעות למידע האישי שמסרת בעת גלישתך בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, תתפרסם הודעה מיוחדת על כך במסגרת שפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו יחליט עליו.